ZinZicht Logo

Over ZinZicht

Over ZinZicht

Over Saskia

Over ZinZicht

Saskia op Twitter

Over ZinZicht


“Bij een discussie gaat het er niet om wie gelijk heeft, maar om de sfeer waarin inzicht groeien kan” [Paul van den Bergh, Aforismen, 1986]

zin
 • nut, bedoeling, intentie, betekenis, doel
 • animo, gading, meug, puf, smaak, voorliefde, begeerte, gezindheid, goesting, liefhebberij, lust, neiging, trek, wil
 • gevoel
 • zintuig
 • mening, inzicht
 • volzin, een of meer woorden die een zelfstandig afgerond geheel vormen
 • in deze zin in die zin, op die manier, in deze geest

zicht
 • blikveld, gezichtsveld, uitzicht, vooruitzicht
 • doorzicht, inzicht, kijk, visie
 • aanblik, gezicht, gezichtsvermogen
 • vertoon

inzicht
 • begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, verstand, visie, zicht, zin
 • bedoeling, intentie, oogmerk, opzet, plan, voornemen
 • erkenning, oog, onderkenning
 • moreel besef
 • het vermogen om gewaar te worden

Over ZinZicht